تبلیغات
کدهای سارا و مهلا - بالا بر های دخترونه..............کد ها در ادامه مطلب
بالا بر های دخترونه..............کد ها در ادامه مطلب
بالا بر شماره 1

iypd_barbie_(15).gif 

بالا بر شماره 2


 

بالا بر شماره 3

 
بالا بر شماره4 


بالا بر شماره 5کد ها :


کد بالا بر شماره 1:

<!-- Goto Top by www.mypanahgah.ir --->
<script type="text/javascript" src="http://dl.mypanahgah.ir/blog-tools-and-codes/practical-tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s6.picofile.com/file/8204427784/iypd_barbie_15_.gif />";</script><script type="text/javascript" src="http://dl.mypanahgah.ir/blog-tools-and-codes/practical-tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.mypanahgah.ir">ابزار هدایت به بالای صفحه</a></h1></div>
<!-- Goto Top by www.mypanahgah.ir ---> 

کد بالا بر شماره 2:

<!-- Goto Top by www.mypanahgah.ir --->
<script type="text/javascript" src="http://dl.mypanahgah.ir/blog-tools-and-codes/practical-tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s3.picofile.com/file/8204428992/bm.gif />";</script><script type="text/javascript" src="http://dl.mypanahgah.ir/blog-tools-and-codes/practical-tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.mypanahgah.ir">ابزار هدایت به بالای صفحه</a></h1></div>
<!-- Goto Top by www.mypanahgah.ir --->

کد بالابر شماره 3:

<!-- Goto Top by www.mypanahgah.ir --->
<script type="text/javascript" src="http://dl.mypanahgah.ir/blog-tools-and-codes/practical-tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s6.picofile.com/file/8204427876/bm.gif />";</script><script type="text/javascript" src="http://dl.mypanahgah.ir/blog-tools-and-codes/practical-tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.mypanahgah.ir">ابزار هدایت به بالای صفحه</a></h1></div>
<!-- Goto Top by www.mypanahgah.ir --->


بالابر شماره 4 :

<!-- Goto Top by www.mypanahgah.ir --->
<script type="text/javascript" src="http://dl.mypanahgah.ir/blog-tools-and-codes/practical-tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s3.picofile.com/file/8204264426/jffvm.gif />";</script><script type="text/javascript" src="http://dl.mypanahgah.ir/blog-tools-and-codes/practical-tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.mypanahgah.ir">ابزار هدایت به بالای صفحه</a></h1></div>
<!-- Goto Top by www.mypanahgah.ir --->بالا بر شماره 5:

<!-- Goto Top by www.mypanahgah.ir --->
<script type="text/javascript" src="http://dl.mypanahgah.ir/blog-tools-and-codes/practical-tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s6.picofile.com/file/8204263518/angels_16.gif />";</script><script type="text/javascript" src="http://dl.mypanahgah.ir/blog-tools-and-codes/practical-tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.mypanahgah.ir">ابزار هدایت به بالای صفحه</a></h1></div>
<!-- Goto Top by www.mypanahgah.ir --->

موضوعات: بالابر ،
[ سه شنبه 13 مرداد 1394 ] [ 06:15 ب.ظ ] [ مهلا -سارا ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب