تبلیغات

 <html>

<head>

 

<!-- Designer Theme By : sara-and-mahla.mihanblog.com -->

 

<title>[cb:blog_page_title]</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<meta name="language" content="Farsi">

<meta name="description" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_slogan],[cb:blog_title]">

<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address]">

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />

 

<style>

body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;background:#FFFFFF url('http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/girly.jpg') repeat;}

.Love-skin{direction:rtl;width:980px;}

a{color:#FFB0CD;text-decoration:none;}

a:hover{color:#0AEFFF;font-weight:none;font-style:none;text-decoration:none;}

 

.li-block{padding:3px 13px 5px 5px;background:url('http://up.love-skin.ir/up/l-skin/themes/images/li.png') 100% 5px no-repeat;}

 

#header{width:600px;height:300px;background:#FF05C5 url('http://dl.akskhor.ir/uploads1/a66b9200f29a.png') no-repeat center;border-right:2px double #FFADAD;border-left:2px double #FFADAD;border-top:15px double #FFADAD;border-bottom:15px double #FFADAD;border-radius:20px 20px 20px 20px;margin-top:0px;margin-bottom:10px;background-size:100%;}

 

.BlogTitle{padding:150px 0px 0px 0px;font-size:14pt;color:#FF0F9F;font-weight:bold;text-align:center;}

.Description{padding:10px 0px 0px 0px;font-size:8pt;color:#080808;text-align:center;}

 

#back-menu{width:880px;padding:3px;background:#FFD6F7;border-right:2px double #FF42A7;border-left:2px double #FF42A7;border-top:9px double #FF42A7;border-bottom:9px double #FF42A7;border-radius:10px 10px 10px 10px;margin-top:10px;margin-bottom:5px;}

.c-menu{padding:6px;font-size:8pt;color:#FF0883;text-align:center;}

.c-menu a{margin:5px;padding:3px;color:#FF7AE4;font-weight:bold;}

.c-menu a:hover{background:#9EF5FF;transition-duration:.5s;-moz-transition-duration:.5s;color:#FF0D76;border-radius:8px;text-decoration:none;}

 

.post{float:right;direction:rtl;width:540px;overflow:hidden;}

.block-post{width:500px;background:#FFFFFF;border-right:2px double #FF6969;border-left:2px double #FF6969;border-top:8px double #FF6969;border-bottom:8px double #FF6969;border-radius:15px 15px 15px 15px;padding:10px 10px 25px 10px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}

.Top-Post{padding:8px 30px 17px 0px;font-size:8pt;color:#FF2ED5;font-weight:bold;text-align:right;border-bottom:2px dotted #FF6969;border-radius:15px;margin-bottom:15px;}

.Top-Post a{color:#FF2ED5;}

.Top-Post a:hover{color:#FF0A74;}

.C-post{width:100%;font-size:8pt;color:#F07DB2;text-align:right;overflow:hidden;}

.C-post a{color:#FFB0CD;}

.C-post a:hover{color:#0AEFFF;}

.date-post{width:100%;padding:15px 0px 0px 0px;font-size:8pt;color:#F07DB2;text-align:center;}

.date-post a{color:#FFB0CD;}

.date-post a:hover{color:#0AEFFF;}

 

.pagination{direction:ltr;font-size:8pt;text-align:center;}

.pagination a{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#FFC4F7;color:#FF8CF0;border:2px double #000000;border-radius:0px;text-decoration:none;}

.pagination a:hover{background:#FF24BD;color:#24FFAF;border-color:#FF9EF2;}

.pagination .current,.pagination_current,pagination a.current{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#FFC4F7;color:#FF8CF0;border:2px double #000000;border-radius:0px;font-weight:bold;}

 

table tr td{font-size:8pt;color:#F07DB2;padding:3px 0px 3px 0px;}

 

#Sidebar{float:right;direction:rtl;width:220px;overflow:hidden;}

.block-sid{width:180px;background:#FFFFFF;border-right:2px double #FF8A8A;border-left:2px double #FF8A8A;border-top:8px double #FF8A8A;border-bottom:8px double #FF8A8A;border-radius:15px 15px 15px 15px;padding:10px 8px 35px 8px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}

.Top-Sid{padding:8px 0px 17px 0px;font-size:8pt;color:#FF4AD5;font-weight:bold;text-align:center;border-bottom:2px dotted #FF8A8A;border-radius:15px;margin-bottom:15px;}

.C-Sid{font-size:8pt;color:#E39FC5;text-align:right;overflow:hidden;}

.C-Sid a{color:#FF1290;}

.C-Sid a:hover{color:#14FF82;}

 

.foot{float:right;direction:rtl;width:100%;overflow:hidden;}

.footer{width:500px;padding:15px 10px 15px 10px;background:#FF99E0;border-right:2px double #FF0894;border-left:2px double #FF0894;border-top:11px double #FF0894;border-bottom:11px double #FF0894;border-radius:15px 15px 15px 15px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;}

.c-footer{font-size:8pt;color:#FFA6F0;text-align:center;}

.c-footer a{color:#FF0FA7;}

.c-footer a:hover{color:#FF0F47;}

</style>

 

<!-- Designer Theme By : sara-and-mahla.mihanblog.com-->

 

</head>

<body>

 

<div align=center><div class=love-skin>

 

<div id=header>

<div class=BlogTitle>[cb:blog_title]</div><div class=Description>[cb:blog_slogan]</div>

</div>

 

<div id=back-menu><div class=c-menu>

<a title="صفحه اصلی وب" href="[cb:blog_full_address]">صفحه اصلی</a> |

<a title="تماس باما" href="[cb:blog_contact_href]">تماس باما</a> |

<a title="ایمیل مدیر" href="mailto:[cb:blog_email]">ایمیل مدیر</a> |

<a title="پروفایل" href="/extrapage/profile" target="_blank">پروفایل</a> |

<a title="کد های سارا و مهلا " href="http://sara-and-mahla.mihanblog.com /" target="_blank" rel="nofollow">طراح قالب</a>

</div></div>

 

<div id=Sidebar>

 

<div class=block-sid>

<div class=Top-Sid>درباره وب</div>

<div class=C-Sid>

<p align="center">[cb:blog_logo]</p>

[cb:blog_description]

</div></div>

 

<cb:block_author>

<div class=block-sid>

<div class=Top-Sid>نویسندگان</div>

<div class=C-Sid>

<cb:loop_author>

<div class=li-block><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name] ،[cb:author_post_count]</a></div>

</cb:loop_author>

</div></div>

</cb:block_author>

 

<cb:block_blog_archive>

<div class=block-sid>

<div class=Top-Sid>آرشیو مطالب</div>

<div class=C-Sid>

<cb:loop_blog_archive>

<div class=li-block><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] ،[cb:blog_archive_post_count] </a></div>

</cb:loop_blog_archive>

</div></div>

</cb:block_blog_archive>

 

<cb:block_blog_category>

<div class=block-sid>

<div class=Top-Sid>موضوعات</div>

<div class=C-Sid>

<cb:loop_blog_category>

<div class=li-block><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] ،[cb:blog_category_post_count] </a></div>

</cb:loop_blog_category>

</div></div>

</cb:block_blog_category>

 

<BlogLinksBlock>

<div class=block-sid>

<div class=Top-Sid>لینک دوستان</div>

<div class=C-Sid>

<div class=li-block><a title="ساخت قالب وبلاگ " href="http://sara-and-mahla.mihanblog.com/" target="_blank" rel="nofollow">کدهای سارا و مهلا </a></div>

<cb:block_link><cb:loop_link>

<div class=li-block><a target="_blank" href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a></div>

</cb:loop_link></cb:block_link>

</div></div>

</BlogLinksBlock>

 

</div>

 

<div class=post>

 

<cb:block_post>

<cb:loop_post>

<div class=block-Post>

<div class=Top-Post><a title="[cb:post_title]" href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div>

<div class=C-post>

[cb:post_body1][cb:post_body2]

<p><b>[cb:post_continue_link]</b></p>

<cb:block_post_category>

<div class=li-block>موضوعات: <cb:loop_post_category><a title="[cb:post_category_name]" href="[cb:post_category_href]">[cb:post_category_name]</a>،</cb:loop_post_category></div>

</cb:block_post_category>

<cb:block_post_tag>

<div class=li-block>برچسب ها: <cb:loop_post_tag><a title="[cb:post_tag_name]" href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>،</cb:loop_post_tag></div>

</cb:block_post_tag>

<cb:block_post_related_link>

<div class=li-block>دنبالکها: <cb:loop_post_related_link><a title="[cb:post_related_link_name]" href="[cb:post_related_link_href]"target="_blank">[cb:post_related_link_name]</a>،</cb:loop_post_related_link></div>

</cb:block_post_related_link>

</div>

<div class=date-post>[ [cb:post_create_date] ] [ [cb:post_create_time]  ] [ <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> ] [ <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text] ([cb:post_comment_count])</a><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script> ]</div></div>

</cb:loop_post>

</cb:block_post>

 

<cb:block_blog_recent_post>

<div class=block-Post>

<div class=Top-Post>آخرین مطالب</div>

<div class=C-post>

<cb:loop_blog_recent_post>

<div class=li-block><a title="[cb:blog_recent_post_text]" href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></div>

</cb:loop_blog_recent_post>

</div></div>

</cb:block_blog_recent_post>

 

<cb:block_pages>

<div class=block-Post>

<div class=Top-Post>صفحات وب</a></div>

<div class=C-post>

<div class="pagination">

<p>.: تعداد کل صفحات : <b>[cb:pages_total]</b> :. </p>

<cb:loop_pages>

<a href="[cb:pages_href]"> [cb:pages_no] </a>

</cb:loop_pages>

</div>

</div></div>

</cb:block_pages>

 

</div>

 

<div id=Sidebar>

 

<cb:block_linkdaily>

<div class=block-sid>

<div class=Top-Sid>پیوند های روزانه</div>

<div class=C-Sid>

<cb:loop_linkdaily>

<div class=li-block><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></div>

</cb:loop_linkdaily>

</div></div>

</cb:block_linkdaily>

 

<cb:block_poll>

<div class=block-sid>

<div class=Top-Sid>نظر سنجی</div>

<div class=C-Sid>

<div class=li-block><b>[cb:poll_question]</b></div>

<cb:loop_poll>

[cb:poll_answer]<br>

</cb:loop_poll><br>

<input type="submit" value="[cb:poll_button_text]">

</div></div>

</cb:block_poll>

 

<cb:block_extrapage>

<div class=block-sid>

<div class=Top-Sid>صفحات جانبی</div>

<div class=C-Sid>

<cb:loop_extrapage>

<div class=li-block><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div>

</cb:loop_extrapage>

</div></div>

</cb:block_extrapage>

 

<cb:block_blog_tag_cloud>

<div class=block-sid>

<div class=Top-Sid>برچسبها</div>

<div style="text-align:center" class=C-Sid>

<cb:loop_blog_tag_cloud>

<a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">[cb:blog_tag_cloud_text]</a>،</cb:loop_blog_tag_cloud>

</div></div>

</cb:block_blog_tag_cloud>

 

<cb:block_stat>

<div class=block-sid>

<div class=Top-Sid>آمار وب</div>

<div class=C-Sid>

<div class=li-block>بازدید امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b></div>

<div class=li-block>بازدید دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b></div>

<div class=li-block>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b></div>

<div class=li-block>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b></div>

<div class=li-block>بازدید کلی : <b>[cb:stat_total_view]</b></div>

<div class=li-block>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b></div>

<div class=li-block>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b></div>

<div class=li-block>آخرین بروزرسانی : <b>[cb:stat_modify_date]</b></div>

</div></div>

</cb:block_stat>

 

<div class=block-sid>

<div class=Top-Sid>امکانات وب</div>

<div class=C-Sid>

<div style="text-align:center">[cb:blog_script]</div>

</div></div>

</div>

 

<div class=foot>

<div class=footer><div class=c-footer>[ Designer Theme By : <a title="کدهای سارا و مهلا ا " href="http://sara-and-mahla.mihanblog.com /" target="_blank" rel="nofollow"> sara-and-mahla.mihanblog.com</a> ]</div></div>

</div>

 

</div></div>

 

<!-- Designer Theme By : sara-and-mahla.mihanblog.com -->

 

</body>

</html>